Doorsnede van de zuigmachine

 

Werking van de machine met dubbele turbine

Een luchtstroom ter grootte van 28000-38000 m3/uur wordt opgewekt door een dubbele ventilator, die een onderdruk geeft tot 40000 Pascal.

De zuigslang kan driedimensionaal bewegen d.m.v. een hydraulische arm. Het materiaal wordt opgezogen via de zuigmond. Tot een maximale doorsnede van 250 mm kunnen allerlei materialen opgezogen worden.

In de bunker neemt de snelheid van de lucht af en verandert de luchtstroom van richting. De zware delen blijven hierdoor achter in de bunker. De luchtstroom vervolgt haar weg via de scheidingskamers. Hier wordt de lucht gedroogd en nog extra gefilterd. De in de lucht achtergebleven stofresten worden in een fijne filter opgevangen. De geschoonde lucht verlaat de machine via de bovenzijde. De bunker is zo geplaatst dat de inhoud in een container kan worden gekipt.

De bediening van de machine vindt plaats middels een afstandsbediening met radiografische besturing. De vracht een hydraulische arm. Het materiaal wordt opgezogen hydraulische rij-inrichting met veiligheidssensoren.

 

Werken in een kleine ruimte

Bij veel grondwerken zijn niet alle kabel- en leidinggegevens beschikbaar, of liggen ze net iets anders dan de tekening aangeeft. Gebruikmaking van de zuigmachine is dan de veiligste oplossing. Door voor zuigen te kiezen i.p.v. graven voorkom je kabel- en leidingschade. Bovendien bespaar je veel tijd, doordat  met de hand gegraven hoeft te worden.